Socialrätt

 

Socialrättsliga frågor styrs i mångt och mycket av ramlagar och berör vardagslivet för många individer i vårt samhälle. Crusner Advokatbyrå är rådgivare och även offentliga biträden vid tvångsingripanden från samhällets sida enligt bl a LVU, LVM och LPT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå