Socialförsäkringsrätt

 

Du kommer flera gånger i ditt liv att ha kontakt med Försäkringskassan. Ibland kan oenighet uppstå eftersom Försäkringskassan inte utbetalar den ersättning Du anser dig berättigad till. Socialförsäkringslagstiftningen är komplicerad och i ständig förändring och det är därför en stor fördel att ha en kunnig jurist vid sin sida. Våra jurister har mångårig erfarenhet av socialförsäkringsärenden och tar tillvara Dina intressen på bästa sätt.

 

 

 

 

 

 

 


   

 

       

Andreas Ekenger
 

    © Copyright Crusner Advokatbyrå