Personskador

 

Med personskada menas kroppslig eller psykisk skada som orsakats av någons handlande, till exempel skador till följd av trafikolycka, hundbett, halkolycka eller misshandel. Följden blir ofta personskadeärenden som handläggs av försäkringsbolag, AFA Försäkring eller TFA, Patientförsäkringen LÖF eller vid domstol. En personskada kan leda till ekonomiska förluster som läkarkostnader och inkomstförlust samt ideella förluster som sveda och värk och kvarstående besvär i form av lyte och men. Det finns flera lagar som reglerar skadeståndsskyldigheten och för den skadelidande är det tryggt att ha personlig kontakt med en kunnig jurist. Juristen och den skadelidande kan ha en dialog om hur situationen efter skadan ser ut och vilken ersättning den skadelidande kan få via försäkringen. Juristen sköter sedan all kontakt med försäkringsbolaget och har tät kontakt med den skadelidande. Våra jurister har mångårig erfarenhet av personskadereglering och tar tillvara Dina intressen på bästa sätt. De flesta trafikförsäkrings- och ansvarsförsäkringsbolag låter dessutom den skadelidande kostnadsfritt anlita ett juridiskt ombud, varför inga ombudskostnader uppkommer för Dig.

 

 

  

 

       

Andreas Ekenger
 

    © Copyright Crusner Advokatbyrå