Migrationsrätt

 

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige. I Sverige är det Migrationsverket som har hand om migrationsärenden. På Crusner Advokatbyrå biträder vi sökande som är missnöjda med Migrationsverkets beslut. Vi är även offentliga biträden i migrationsärenden och hjälper då sökande med kommunikationen med Migrationsverket och eventuellt domstolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå