Brottmål

 

Crusner Advokatbyrås anställda är ofta anlitade som privata eller offentliga försvare, samt som målsägandebiträden. Våra engagerade jurister hjälper Dig att ta tillvara Dina rättigheter samt att i förekommande fall yrka skadestånd i en straffrättslig process.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå