Transaktionsjuridik

 

Transaktioner kräver en stor kunskap inom många olika rättsområden såsom avtalsrätt, bolagsrätt och köprätt. Crusner Advokatbyrå biträder både köpare och säljare under hela processen vid företagsöverlåtelser, från att granska upplägg och utföra due diligence, till att biträda vid avtalsskrivningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå