Offentlig upphandling

 

Huvudprinciperna i bestämmelserna om offentlig upphandling är en öppen och effektiv konkurrensutsättning och en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna. Våra advokater och biträdande jurister biträder både leverantörer och upphandlande enheter under såväl upphandlingsförfarandet som vid processer över fattade beslut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå