Miljörätt

 

Miljörätt kan i korthet beskrivas som det rättsområde som rör skyddet av den yttre miljön och hälsoskydd samt nyttjandet av naturresurser. Företag har exempelvis att ta hänsyn till regler om förorening av mark och vatten, förutsättningarna för industriell verksamhet och utvinning av naturresurser, skydd av känsliga naturmiljöer och biologisk mångfald, samt rättslig kontroll över hanteringen av kemikalier och avfall. Vi bistår med såväl rådgivning som biträder i processer inom detta område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå