Krediträtt

 

Crusner Advokatbyrå har stor erfarenhet av krediträttens område och biträder sina klienter i olika situationer när det gäller olika former av penninglån. Det kan handla om skuldebrev, avbetalningsköp mellan näringsidkare, konsumentkrediter, preskriptionsregler, lösöresköp, pantsättning och företagshypotek, och vi biträder vid såväl upprättandet av handlingar som vid processer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå