Köprätt

 

Köprättsliga frågor kan ofta uppstå i ett företags dagliga verksamhet. Det kan vara fråga om tolkningen av ett köpeavtal eller frågor kring fel i köpeobjektet. Våra jurister hjälper till med alla köprättsliga frågeställningar. Vi bistår även konsumenter inom konsumentköprättens område.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå