Immaterialrätt

 

De immateriella tillgångarna representerar ett stort värde för sina innehavare. Vi har lösningen för Dina immaterialrättsliga behov och är väl insatta i immaterialrättens samtliga delar, från varumärkesrätt till frågor om företagshemligheter. Vi biträder även vid avtals- och kontraktsskrivande samt vid tvistelösning och intrångsfrågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå