Fastighetsrätt

 

Inom fastighetsrättens område biträder vi såväl stora fastighetsbolag med frågor rörande fastighetsöverlåtelser, omstruktureringar av fastighetsbestånd med mera, som privatpersoner med frågor kring köp av den egna bostaden och problematiken kring fel i fastighet och mycket mer. Vi biträder även i plan- och byggfrågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå