Entreprenadrätt

 

Entreprenadrättens område är komplext och styrs förutom av lagar även av branschens särskilda avtal. Vi bistår vid de juridiska frågor som berörs vid upphandlingar av entreprenader, vid upprättande och granskning av kontrakt med mera, och självklart också vid tvister i anledning av utförda entreprenader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå