Arbetsrätt

 

Arbetsrätten är av central betydelse för de flesta – för företagaren ur ett arbetsgivarperspektiv och för den enskilde personen som arbetstagare. Våra jurister kan hjälpa Dig oavsett i vilken roll Du behöver stöd, med såväl allmänna upplysningar av rättsläget som med rådgivning vid en konkret frågeställning kring anställning och uppsägning, frågor kring konkurrens och sekretess, omorganisationer med mera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Monica Crusner

Göran Wålander
   
 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå