Arbetsrätt

 

Arbetsrätten är av central betydelse för de flesta – för företagaren ur ett arbetsgivarperspektiv och för den enskilde personen som arbetstagare. Våra jurister kan hjälpa Dig oavsett i vilken roll Du behöver stöd, med såväl allmänna upplysningar av rättsläget som med rådgivning vid en konkret frågeställning kring anställning och uppsägning, frågor kring konkurrens och sekretess, omorganisationer med mera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå