Byråns historia

 

Verksamheten startade sommaren 2001 under namnet Göteborgs Juristhus och flyttade in i de första lokalerna på Vallgatan i Göteborg den 1 september samma år – åtta dagar före 9/11. Starten blev således präglad av den tid som kom att följa efter terrordåden i USA, och med den lamslagenhet som till viss del kom att råda inom näringslivet. Utan att ha något att jämföra med, gjorde byrån dock stora kliv framåt och kunde snabbt anställa ett flertal personer. I konkurrens med de större Stockholmsbyråerna fick byrån en klientbas i större fastighetsbolag, de flesta med säten i Stockholm.

 

Under våren 2003 blev vi trångbodda och flyttade därför till nya och större lokaler på Hvitfeldtsgatan i Göteborg. Valet hade varit enkelt då utsikten var helt magisk! Genom att få möjlighet att vara med och utforma lokalerna redan från början kunde vi dessutom skapa något som vi än i  dag tycker är de ultimata kontorslokalerna för oss. En bra arbetsmiljö bidrar till stor arbetsglädje och den kan vi verkligen uppnå där.

                                                                                        

Under hösten 2003 konstaterade vi att vi var oftare i Stockholm än i Göteborg på klientbesök. Det kändes därför högst naturligt att öppna kontor där, för att på så sätt ha en närhet till klienterna och framförallt en möjlighet att ha sitt egna kontor när man var i Stockholm på jobb. 1 januari 2004 slogs därför portarna upp till Stockholmskontoret och vår första Stockholmsmedarbetare anställdes. Samma år blev byrån advokatbyrå och namnändrades därför till Göteborgs Juristhus Advokataktiebolag.

 

I takt med att verksamheten växte, kändes det också naturligt att öppna ytterligare kontor. Våra klienter fanns överallt, och gavs tillfället att hitta bra medarbetare, fanns ingen anledning att inte göra så. Under hösten 2006 öppnades därför vårt Linköpingskontor. Göteborgare i all ära, och med en ihärdig lust att få marknadsföra vårt lands näst största stad, kunde vi dock konstatera att det var besvärligt – framförallt i Stockholm – att heta Göteborgs Juristhus. Hösten 2008 valde vi därför att namnändra byrån till Crusner Advokatbyrå.

 

I takt med att fler medarbetare knöts till byrån, blev också kompetensområdena flera. Vi hade redan från början konstaterat att våra klienter i sitt förtroende för oss även ville ha hjälp med sin familjerätt. Redan på ett tidigt stadium införde vi därför familjerätten på byrån, om än mest som ett komplement till vår affärsjuridik och för att utgöra en service till våra kunder. På Linköpingskontoret kom vi att tillföra ytterligare en dimension genom anställningen av en väletablerad brottmålsadvokat. Även det visade sig vara bra, då vi därmed besatt även den kompetensen för det fall att våra affärsklienter fick behov av sådan hjälp. Vi är numera således etablerade som fullservicebyrå med allt vad det innebär. Våra klienter har därför också bytt skepnad från att vara fastighetsbolag till att komma från vitt skilda branscher, och vi företräder idag också många privatpersoner.

 

Under 2009 kom vi att växa ytterligare genom etableringar av mottagningskontor i Uddevalla, Varberg och Motala. Dessa kontor är inte ständigt bemannade, men utgör ändå en del av basen i vår verksamhet och framförallt en närhet till våra klienter på dessa orter.

 

Sommaren 2010 öppnades Boråskontoret – ett kontor som under sitt första år växte till hela fem medarbetare!

 

Med det dryga tjugotalet medarbetare och sju kontor har vi nu en stor närhet till våra klienter och en bra spridning geografiskt. Då det fortfarande finns regioner kvar där vi inte är etablerade, ser vi förstås stora möjligheter till en fortsatt tillväxt – något som är fantastiskt roligt, även om det blir mycket flyttande emellanåt…! Inom kort planerar vi att öppna kontor i Alingsås.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå