Framtid


Crusner Advokatbyrås vision är att vara en rikstäckande fullservicebyrå som kännetecknas av nytänkande och hög kompetens, för att möta tidens behov för såväl klienter som personal.

 

Siktet är inställt på fortsatt tillväxt och byrån planerar att öppna ytterligare kontor framöver. Visionen är att ha en fortsatt tillväxt till man är 10 jurister på varje kontor.

 

Byråns övergripande strategi har sedan starten varit starkt fokuserad på tillväxt. Sedan starten har omsättningsökningen varit 17 % som lägst och 160 % som mest.


    © Copyright Crusner Advokatbyrå