Crusner Advokatbyrå 10 år 2011

 

Crusner Advokatbyrås 10-årsjubileum firades stort med en tillställning på

Världskulturmuseet i Göteborg 11-11-11.

 

Byråns första 10 år

 

Verksamheten startade sommaren 2001 under namnet Göteborgs
Juristhus och flyttade in i de första lokalerna på Vallgatan i Göteborg den 1
september samma år – åtta dagar före 9/11. Starten blev således präglad av den
tid som kom att följa efter terrordåden i USA, och med den lamslagenhet som
till viss del kom att råda inom näringslivet. Utan att ha något att jämföra
med, gjorde byrån dock stora kliv framåt och kunde snabbt anställa ett flertal
personer. I konkurrens med de större Stockholmsbyråerna fick byrån en klientbas
i större fastighetsbolag, de flesta med säten i Stockholm.

 

Under våren 2003 blev vi trångbodda och flyttade därför till
nya och större lokaler på Hvitfeldtsgatan i Göteborg. Valet hade varit enkelt
då utsikten var helt magisk! Genom att få möjlighet att vara med och utforma
lokalerna redan från början kunde vi dessutom skapa något som vi än i dag
tycker är de ultimata kontorslokalerna för oss. En bra arbetsmiljö bidrar till
stor arbetsglädje och den kan vi verkligen uppnå där.

 

Under hösten 2003 konstaterade vi att vi var oftare i
Stockholm än i Göteborg på klientbesök. Det kändes därför högst naturligt att
öppna kontor där, för att på så sätt ha en närhet till klienterna och
framförallt en möjlighet att ha sitt egna kontor när man var i Stockholm på
jobb. 1 januari 2004 slogs därför portarna upp till Stockholmskontoret och vår
första Stockholmsmedarbetare anställdes. Samma år blev byrån advokatbyrå och
namnändrades därför till Göteborgs Juristhus Advokataktiebolag.

 

I takt med att verksamheten växte, kändes det också
naturligt att öppna ytterligare kontor. Våra klienter fanns överallt, och gavs
tillfället att hitta bra medarbetare, fanns ingen anledning att inte göra så.
Under hösten 2006 öppnades därför vårt Linköpingskontor. Göteborgare i all ära,
och med en ihärdig lust att få marknadsföra vårt lands näst största stad, kunde
vi dock konstatera att det var besvärligt – framförallt i Stockholm – att heta
Göteborgs Juristhus. Hösten 2008 valde vi därför att namnändra byrån till
Crusner Advokatbyrå.

 

I takt med att fler medarbetare knöts till byrån, blev också
kompetensområdena flera. Vi hade redan från början konstaterat att våra
klienter i sitt förtroende för oss även ville ha hjälp med sin familjerätt.
Redan på ett tidigt stadium införde vi därför familjerätten på byrån, om än
mest som ett komplement till vår affärsjuridik och för att utgöra en service
till våra kunder. På Linköpingskontoret kom vi att tillföra ytterligare en
dimension genom anställningen av en väletablerad brottmålsadvokat. Även det
visade sig vara bra, då vi därmed besatt även den kompetensen för det fall att
våra affärsklienter fick behov av sådan hjälp. Vi är numera således etablerade
som fullservicebyrå med allt vad det innebär. Våra klienter har därför också
bytt skepnad från att vara fastighetsbolag till att komma från vitt skilda
branscher, och vi företräder idag också många privatpersoner.

 

Under 2009 kom vi att växa ytterligare genom etableringar av
mottagningskontor i Uddevalla, Varberg och Motala. Dessa kontor är inte
ständigt bemannade, men utgör ändå en del av basen i vår verksamhet och
framförallt en närhet till våra klienter på dessa orter.

 

Sommaren 2010 öppnades Boråskontoret – ett kontor som under
sitt första år växte till hela fem medarbetare!

 

Med det dryga tjugotalet medarbetare och sju kontor har vi
nu en stor närhet till våra klienter och en bra spridning geografiskt. Då det
fortfarande finns regioner kvar där vi inte är etablerade, ser vi förstås stora
möjligheter till en fortsatt tillväxt – något som är fantastiskt roligt, även
om det blir mycket flyttande emellanåt…!


    © Copyright Crusner Advokatbyrå