Crusner Advokatbyrå - Företagsfakta

 

Crusner Advokatbyrå startade sin verksamhet 2001 (tidigare under namnet Göteborgs Juristhus) och är en nytänkande fullservicebyrå. Byrån har idag kontor i Alingsås, Borås, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uddevalla och Varberg. Byrån, som har ett drygt tjugotal medarbetare, är i stark tillväxt, och planerar att öppna ytterligare kontor framöver. Ambitionen är att Crusner Advokatbyrå skall vara varje kunds kompletta affärsjurist. Det innebär att man skall tillhandahålla tjänster för såväl enklare vardagliga juridiska spörsmål som att vara behjälplig vid avtalsskrivning, tvister och företagstransaktioner. Kompetens, affärsmässighet och flexibilitet är ledord samtidigt som kostnadseffektiva lösningar skräddarsys för varje enskild kund. Våra jurister håller även utbildningar och är konsulter exempelvis vid upprättande av en kreditpolicy. Att samarbeta med oss är alltid enkelt!

Byråns arbetssätt präglas i hög grad av ett nära samarbete med klienterna samt av hög kompetens och hög aktivitet. Byråns jurister arbetar i team, och de olika juristerna har olika specialistkunskaper.
 
Kunderna är såväl privatpersoner som företag av alla storlekar, såväl svenska som utländska. Cirka trettiotalet av dem är börsbolag.


 

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå