Veronica Bentzer


Titel Biträdande jurist
Mobil 070-301 90 20
Kontor Linköping och Motala
E-post veronica.bentzer@crusner.se
   

Utbildning

Jur. kand. 2017, Stockholms universitet

Fil. mag. i psykologi 2001

   

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå, 2017-

   

Verksamhetsområden      

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnadsärenden, god man i mål om äktenskapsskillnad, offentligt biträde i LVU, LVM, LPT, LRV samt ekonomisk familjerätt.

   

Språk

Engelska

   
   

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå