Ulrika Larsson


Titel Biträdande jurist
Mobil 070-641 27 26
Kontor Linköping och Motala
E-post ulrika.larsson@crusner.se
   

Utbildning

Jur. mag., Linköpings universitet, 2009

   

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå, 2017-

Advokatfirman Sandberg & Partners, 2013-2017

Crusner Advokatbyrå, 2009-2013

   

Verksamhetsområden

Arvsrätt, boutredningsman, skiftesman, bodelningsförrättare, god man enligt lag om samäganderätt, ekonomisk familjerätt och allmän affärsjuridik.

   

Språk

Engelska

   
   

    © Copyright Crusner Advokatbyrå