Oscar Hillmann


Titel Biträdande jurist
Mobil 070-301 16 32
Kontor Linköping
E-post oscar.hillmann@crusner.se
   

Utbildning

Jur. kand., Lunds universitet, 2016

   

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå, 2017-

Annot Advokatbyrå, 2016-2017

   

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, god man i mål om äktenskapsskillnad m.m. utlänningsrätt samt offentligt biträde i LVM, LVU, LPT och LRV. Även entreprenadrätt och associationsrätt.

   

Språk

Engelska

Franska

   
   

    © Copyright Crusner Advokatbyrå