Anna Sandblom


Titel Biträdande jurist
Mobil 070-301 81 29
Kontor Borås
E-post anna.sandblom@crusner.se
   

Utbildning

Jur. kand., Göteborgs Universitet, 2013

   

Erfarenhet

Crusner Advokatbyrå, 2016-

Notarietjänstgöring, Borås tingsrätt, 2014-2016

Skatterådgivare, PwC, 2013-2016

   

Verksamhetsområden

Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, god man i mål om äktenskapsskillnad m.m. utlänningsrätt samt offentligt biträde i LVM, LVU, LPT och LRV.

   

Språk

Engelska

   
   

    © Copyright Crusner Advokatbyrå