Andreas Ekenger (tidigare Andreas Skårström)

 

Titel
Mobil
Kontor

E-post
Kontor:

Biträdande jurist
070-731 06 70
Göteborg
andreas.ekenger@crusner.se

 

 

Utbildning Jur kand 2000, Göteborgs Universitet
   

Erfarenhet

 

 

 

 

 


Crusner Advokatbyrå 2012-

Advokatfirman Åberg i Göteborg AB 2007-2012

Folksam 2006-2007

Australian Pensioners Insurance Agency 2005

Folksam 2003-2004

If Skadeförsäkring 2002-2003

Volvia Försäkringar 2000-2002

   

Verksamhetsområden


Personskador, skadestånd, socialförsäkringsrätt, försäkringsrätt, patientskador och målsägandebiträde

   

Övrigt
 

 

 

 

 

Legal English Cerificate, Cambridge University 2009 
Medlem i Personskadeförbundet RTPs juridiska nätverk

Medlem i Försäkringsjuridiska Föreningen i Göteborg

Medlem i Föreningen för Personskadereglering i Göteborg


 

Språk Engelska och portugisiska

 

 

   

”Redan under utbildningen specialiserade jag mig inom ersättningsrätt och parallellt med studierna arbetade jag vid försäkringsbolag. Efter studierna har jag arbetat med personskadereglering vid olika försäkringsbolag och under min tid som verksam vid advokatbyrå sedan 2007 har jag arbetat med personskador gentemot försäkringsbolag, arbetsskador gentemot AFA Försäkring samt TFA, socialförsäkringsärenden som exempelvis sjukpenning, sjukersättning och livränta gentemot Försäkringskassan, försäkringsrätt vid tvist med försäkringsbolag, patientskador gentemot Patientförsäkringen LÖF, övriga skadeståndsärenden samt förordnanden som målsägandebiträde. En röd tråd löper genom mina åtaganden och det är den enskildes kamp för att erhålla ersättning från en myndighet eller försäkringsbolag. Oavsett vilka förutsättningar en skadelidande själv har att ta tillvarata sina rättigheter anser jag det självklart att personen så snart som möjligt skall erhålla den ersättning som denne har rätt till. Komplexiteten i det svenska ersättningssystemet medför tyvärr ofta att en skadelidande blir nekad ersättning eller missar att ta tillvara samordningsförmånerna, varför juridisk hjälp är nödvändig.”
 

     © Copyright Crusner Advokatbyrå