Christine Staberg


Titel
Direkt
Kontor

E-post

Advokat
070-301 19 05
Linköping

christine.staberg@crusner.se

 

Utbildning

Verksamhetsområden


Erfarenhet

 

 

 

Språk


Medlemskap

Jur kand 2014, Uppsala Universitet

Brottmål, LVU, LVM, LPT, LRV, särskild företrädare för barn, vårdnadsärenden, utlänningsrätt samt ekonomisk familjerätt

 

Crusner Advokatbyrå 2014-
Advokaterna Hurtig and Partners, praktik 2013

Ideellt arbete, Uppsala Kvinnojours juridikjour, 2010-2013

Engelska

 

Sveriges advokatsamfund

 


    © Copyright Crusner Advokatbyrå