Vägbeskrivning Göteborg

RV 40 Ö

Ta avfarten in på E20/E6 (åk 1,7 km)
Ta avfart 73 mot Dämmevägen (åk 1,7 km)
Håll vänster vid vägskälet för att fortsätta mot Dämmevägen (åk 0,2 km)
Sväng vänster vid Dämmevägen (åk 40 m)
Fortsätt in på Ullevigatan
Sväng vänster vid Västra Stampbron (åk 21 m)
Fortsätt in på Nya Allén (åk 1,4 km)
Sväng höger vid Sprängkullsgatan (åk 94 m)
I rondellen tar du 2:a avfarten (rakt fram) in på Hvitfeldtsplatsen (åk 0,2 km)
Fortsätt in på Kaserntorget (åk 0,1 km)
Sväng vänster vid Kungsgatan (åk 0,1 km)
Ta andra vänster in på Kungshöjdsgatan (åk 73 m)
Ta första vänster in på Hvitfeldtsgatan (åk 50 m)
Destinationen kommer att vara på höger sida

E20 N

Sväng av på Friggagatan (åk 0,9 km)
Sväng höger vid Odinsplatsen (åk 0,1 km)
Sväng höger vid Odinsgatan (åk 0,4 km)
Sväng vänster vid Polhemsplatsen (åk 0,1 km)
Fortsätt in på Nya Allén (åk 1,4 km)
Sväng höger vid Sprängkullsgatan (åk 94 m)
I rondellen tar du 2:a avfarten (rakt fram) in på Hvitfeldtsplatsen (åk 0,2 km)
Fortsätt in på Kaserntorget (åk 0,1 km)
Sväng vänster vid Kungsgatan (åk 0,1 km)
Ta andra vänster in på Kungshöjdsgatan (åk 73 m)
Ta första vänster in på Hvitfeldtsgatan (åk 50 m)
Destinationen kommer att vara på höger sida

E45 N

Ta avfart 73 för att köra in på Dämmevägen (åk 0,2 km)
Fortsätt in på Ullevigatan
Sväng vänster vid Västra Stampbron
Fortsätt in på Nya Allén (åk 1,4 km)
Sväng höger vid Sprängkullsgatan (åk 94 m)
I rondellen tar du 2:a avfarten (rakt fram) in på Hvitfeldtsplatsen (åk 0,2 km)
Fortsätt in på Kaserntorget (åk 0,1 km)
Sväng vänster vid Kungsgatan (åk 0,1 km)
Ta andra vänster in på Kungshöjdsgatan (åk 73 m)
Ta första vänster in på Hvitfeldtsgatan (åk 50 m)
Destinationen kommer att vara på höger sida

E6 N & E20

Ta avfart 73 mot Dämmevägen (åk 1,7 km)
Håll vänster vid vägskälet för att fortsätta mot Dämmevägen (åk 0,2 km)
Sväng vänster vid Dämmevägen (åk 40 m)
Fortsätt in på Ullevigatan
Sväng vänster vid Västra Stampbron (åk 21 m)
Fortsätt in på Nya Allén (åk 1,4 km)
Sväng höger vid Sprängkullsgatan (åk 94 m)
I rondellen tar du 2:a avfarten (rakt fram) in på Hvitfeldtsplatsen (åk 0,2 km)
Fortsätt in på Kaserntorget (åk 0,1 km)
Sväng vänster vid Kungsgatan (åk 0,1 km)
Ta andra vänster in på Kungshöjdsgatan (åk 73 m)
Ta första vänster in på Hvitfeldtsgatan (åk 50 m)
Destinationen kommer att vara på höger sida


Visa större karta


    © Copyright Crusner Advokatbyrå