Vägbeskrivning Borås

 

RV 40 Ö från Jönköping

Följ väg 40 mot Arlagatan/väg 42 i Borås. Ta avfart 86-Annelundsmotet från väg 40
Fortsätt på väg 42. Kör mot Allégatan (1,2 km)
Kör in på Arlagatan/väg 42 (950 m)
Sväng vänster till Yxhammarsgatan (skyltar mot Cityringen) (140 m)
I rondellen tar du 3:e avfarten in på Allégatan (150 m)

RV 40 från Göteborg

Ta avfart 85 mot Centrum/Knalleland (130 m)
Fortsätt på Varbergsvägen. Ta Lilla Brogatan och Sven Eriksonsgatan mot Allégatan (1,2 km)
Tvär höger till Varbergsvägen (skyltar mot Centrum/Högskola) (220 m)
Lite åt höger till Lilla Brogatan (150 m)
Svag sväng vänster för att fortsätta på Lilla Brogatan (33 m)
Sväng vänster till Sven Eriksonsgatan (500 m)
Sven Eriksonsgatan svänger lite åt höger och blir Nybro (60 m)
Nybro svänger vänster och blir Yxhammarsgatan (160 m)
I rondellen tar du 1:a avfarten in på Allégatan (120 m)


    © Copyright Crusner Advokatbyrå